Czym zajmuje się radca prawny?

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło ci się, że chciałeś zasięgnąć informacji w jakiejś prawnej kwestii, ale nie było to takie proste. Internet przesycony jest wieloma wiadomościami, często opisane sprawy różnią się od naszych lub ciężko zweryfikować prawdziwość udzielonej porady. Do kogo więc się zwrócić? Może notariusza? Adwokata? Radcy prawnego? W tym artykule opisujemy różnice pomiędzy nimi. Warto wiedzieć.

Adwokat

Prawo o adwokaturze – jest to ustawa która reguluje wykonywanie zawodu adwokata. Opisuje ona wiele istotnych aspektów, takich jak egzaminy na aplikacje adwokackie, sposób w jaki adwokaci prowadzą swoją działalność gospodarczą czy nawet funkcjonowanie samorządu adwokackiego.

W oparciu o wyżej wymienioną ustawę można powiedzieć, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Do takiej pomocy będą się zaliczały: występowanie przed sądami lub urzędami, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz opracowywanie projektów aktów prawnych.

Radca prawny

radca prawny

Radca prawny jest członkiem tzw. samorządu radcowskiego który zawodowo trudni się świadczeniem pomocy prawnej. Nie może on być jednak obrońcą w sprawach karnych, tak jak ma to miejsce w przypadku adwokata.

Także i w tym przypadku, zasady wykonywania zawodu przez radcę prawnego reguluje ustawa. Jest to ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 w/w ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Jednak tak jak wyżej zostało wspomniane: radca prawny nie może występować jako obrońca. Dotyczy to zarówno spraw karnych i karnoskarbowych.

Ciekawą rzeczą o której warto pamiętać jest fakt, że i w tym wypadku pomoc prawna jest zdefiniowana bliźniaczo. To znaczy jest nią sporządzanie opinii, występowanie przed sądami i urzędami, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz udzielanie porad.

Radcę prawnego można znaleźć w internetowym katalogu znajdującym się pod adresem: http://bffc.org/

Różnice

Na czym więc polegają różnice? Jest jedna podstawowa różnica którą potencjalny klient powinien mieć na uwadze. Radca prawny nie może być obrońcą klienta w sprawach karnych i karnoskarbowych. Amen. Takie funkcje może pełnić jedynie adwokat.  Jedynie on może reprezentować swojego mocodawcę w sprawach o takim charakterze.

Całkiem niedawno zmieniła się jedna kwestia w przypadku radców prawnych. Nie mogli oni bowiem do tej pory występować w sprawach rodzinnych. Jednak w roku 2007 wprowadzono zmiany dzięki czemu radcy prawni nie są dalej ograniczeni na tym polu.

Kolejnym ważnym aspektem jest sposób w jaki radca prawy może zostać zatrudniony. Nie ma bowiem takich restrykcji jak w przypadku adwokata, który może pełnić swój zawód tylko prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem spółki. Pole manewru w przypadku radcy prawnego zostaje rozszerzone o stosunek pracy jaki zawrze z konkretnym przedsiębiorcą.

Różnica ta jest o tyle istotna, że z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną natomiast z radcą prawnym także umowę o pracę. Jednak z punktu widzenia przeciętnego człowieka nie jest to znacząca różnica.

Podsumowanie

Ciekawostką może wydać się fakt, że nasz kraj jest jednym z nielicznych w Europie gdzie zawody prawnicze charakteryzują się takim dualizmem. Dlatego coraz częściej padają stwierdzenia na temat połączenia obu tych zawodów w jeden. Rozpoczęły się nawet prace aby połączyć oba te zawody w jeden. Jakie będą owoce tej pracy pokaże czas.

Zarówno do jednego jak i drugiego można iść gdy ma się problem z prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym. Jeden i drugi może reprezentować mocodawcę w sądzie cywilnym, sądzie administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

Katalog który został wyżej wymieniony pozwala odnaleźć dowolnych prawników w dogodnej dla nas lokalizacji, np. radca prawny w zielonej górze